Opphavsrett
Opphavsrett på occ.no Innholdet på occ.no tilhører OCC AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Publisert 10. jan. 2019 kl. 15:00 OCC har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra OCC. Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersiell bruk. Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, filmklipp og programklipp. OCC aksepterer bruk av pekere til occ.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media. Kopiering eller nedlasting i strid med OCCs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar. Eventuelle spørsmål rettes til informasjonsavdelingen i OCC på e-post eller telefon: Administrasjon: occ@occ.no Tlf.: 67 83 23 80