Litt historikk

Beskåret

Da Haagen Oust overtok Oust Gård i 1964 sendte han et brev til Oslo Golfklubb med forespørsel om de kunne være interessert i å anlegge en golfbane på Oustøen. Arild Wahlstrøm, som var Norges Golfforbunds representant i en komité som skulle planlegge etableringen av nye golfbaner, hadde i flere år vært på utkikk etter et egnet sted der det kunne anlegges en avlastning for golfbanen på Bogstad, hvor det etterhvert begynte å bli fullt.Oustøen County Club ble etablert, og våren 1966 kunne klubben ønske sine første spillere velkommen.Golfbanen ble utvidet til 18 hull i 1993-1995.

CLUBS
Terrassen og blomstene
I februar 1998 brøt det ut brann i hovedhuset på Oust Gård, og den 200 år gamle bygningen brant ned til grunnen. Slukkearbeidet var svært vanskelig, på grunn av det kalde været frøs vannet til is i slangene.
Det eneste som sto igjen etter brannen, var den store jernovnen i stuen, støpt på Bærums verk i 1792. Hovedbygningen ble gjenreist året etter i samme stil som det gamle huset, men med moderne standard.