Kontaktinformasjon

Administrasjon

Daglig leder:
Derek Crawford
drc@occ.no
+47 922 19 976

Administrasjon:
Marielle Samuelsson
occ@occ.no
+47 67 83 23 80OCC nettsider login support:
support@occ.no -› Kun for login, passord, nettsider


Allmen informasjon og support:
occ@occ.no -› f.eks. Genius og turneringer

Webmaster: contact@iorelys.com

Ytterligere kontakter

Restaurant/Arrangementer:
restaurant@occ.no
+47 67 83 23 83

Ferge:
+47 46 94 19 40

Postadresse:
Postboks 5, 1335 Snarøya