Medlemskap

Andeler i OCC

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel. Denne kjøpes i andrehåndsmarkedet. Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben, da vi ofte vet om det er noen som ønsker å selge sin andel. Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har? Dette styres helt og holdent av markedet, og avtales mellom kjøper og selger. A-andel: Flere medlemmer på andelen (ektepar + barn inntil 39 år). B-andel: Kun ett medlem - forpliktelse til å betale Senior - Aktiv årskontingent på andelen. Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.
76 hull 1

Andeler

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henviser til vedtekter for IO (Interessentskapet Oustøen) og OCC (Oustøen Country Club), herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC. Det er etablert venteliste for opptak i klubben. For å stå på venteliste må man eie en A-andel i IO Oustøen. Eier man en B-andel er man pliktig å være aktivt medlem, og venteliste er således ikke aktuelt. Kontakt klubben om du har spørsmål.