Medlemskap i OCC

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel.

Dette kjøpes i andrehåndsmarkedet. Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben, da vi ofte vet om det er noen som ønsker å selge sin andel.

Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har?
Dette styres helt og holdent av markedet, og avtales mellom kjøper og selger.

A-andel: Flere medlemmer på andelen (ektepar + barn inntil 29 år).
B-andel: Kun ett medlem - forpliktelse til å ha betalende medlem på andelen.

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.

75 hull 1
76 hull 1

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift hovedmedlem kr. 40.000
Innmeldingsavgift ektefelle kr. 20.000
Innmeldingsavgift eldre junior (23-39 år) kr. 10.000
Innmeldingsavgift junior (under 23 år) kr. 5.000

Årskontingent 2020

Aktivt medlem: kr. 13.750
Eldre junior: kr. 13.750
Passivt medlem: kr. 8.550
Junior medlem: kr. 3.700

Aktive medlemmer betaler i tillegg kr 1.500 i restaurantforskudd.
Har du spørsmål, send oss en mail til occ@occ.no

Andeler

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henviser til vedtekter for IO (Interessentskapet Oustøen) og OCC (Oustøen Country Club), herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC.

Oustøen Country Club Aksjer (OCC)

11.06 Til salgs
Oustøen Country Club: A-aksje/familieandel til salgs til høystbydende.

17.04 Ønskes kjøpt
Familieaksje / A-andel ønskes kjøpt
ORDNET!

06.03 A-aksje til salgs på Oustøen!
Familieaksje A-andel med spillerett for to voksne + barn under 29 år til salgs!
SOLGT!

12.09 Familie A-aksje selges
SOLGT!

10.09 Aksje til salgs
A-aksje i Oustøen selges
SOLGT!

06.06 Aksje til salgs
ORDNET

22.05 Aksje selges
A-aksje i Oustøen Country Club selges.
SOLGT!

23.04 Ønskes kjøpt
Familie A - aksje ønskes kjøpt
ORDNET!

19.10 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B eller A aksje på Ostøen CC.
ordnet!

29.09 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B-aksje på Oustøen Country klubb.
Henvendelse: 92895612 eller christoffer@sogd.no

14.09 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B-aksje på Oustøen Country klubb.
A-aksje er også interessant.
Henvendelse: 97757007 eller tdalstoe@hotmail.com

22.08 Til salgs
A-aksje sælges til højestbydende.
ORDNET

08.05 Til salgs
Famileaksje / A aksje vurderes solgt.
SOLGT!

31.03 Til salgs
B-andel selges
SOLGT!

03.03 Til salgs
A-Aksje i Oustøen CC selges
Solgt!

17.09 Ønskes kjøpt
ORDNET

© 2020 - Opphavsrett: occ.no

Lukk