Medlemskap i OCC

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel.

Denne kjøpes i andrehåndsmarkedet. Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben, da vi ofte vet om det er noen som ønsker å selge sin andel.

Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har?
Dette styres helt og holdent av markedet, og avtales mellom kjøper og selger.

A-andel: Flere medlemmer på andelen (ektepar + barn inntil 39 år).
B-andel: Kun ett medlem - forpliktelse til å ha betalende medlem på andelen.

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.

75 hull 1
Innmeldingsavgift

Hovedmedlem kr. 50.000
Ektefelle/samboer kr. 25.000
Eldre junior (23-39 år) kr. 25.000 (forutsatt at et hovedmedlem har betalt innmeldingsavgift).
Junior (under 23 år) kr. 10.000

Årskontingent 2021

Aktiv senior/eldre junior kr. 14.750
Passiv senior: kr. 9.150
Junior: kr. 3.950

Greenfee

Senior (næringsliv) kr. 1.500
Gjeste-greenfee (i følge med medlem) kr. 900
Medlemstilbud (inntil 7 stk. før 01.05) kr. 550
Junior (før fylte 23 år) kr. 350

Leiepriser

Garderobeskap kr. 535 + mva
Tralleplass kr. 325 + mva
Låsbare skap kr. 430 + mva
Ladeplass kr. 750 + mva
Bilplass kr. 1.075 + mva

Aktive medlemmer betaler i tillegg kr 1.600 i restaurantforskudd.
Har du spørsmål, send oss en mail til occ@occ.no

Andeler

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henviser til vedtekter for IO (Interessentskapet Oustøen) og OCC (Oustøen Country Club), herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC.

Det er etablert venteliste for opptak i klubben. For å stå på venteliste må man eie en A-andel i IO Oustøen. Eier man en B-andel er man pliktig å være aktivt medlem, og venteliste er således ikke aktuelt.

Kontakt klubben om du har spørsmål.