Andeler

Aksje Kjøp | Salg i Oustøen Country Club

11.06 Til salgs
Oustøen Country Club: A-aksje/familieandel til salgs til høystbydende.

17.04 Ønskes kjøpt
Familieaksje / A-andel ønskes kjøpt
ORDNET!

06.03 A-aksje til salgs på Oustøen!
Familieaksje A-andel med spillerett for to voksne + barn under 29 år til salgs!
SOLGT!

12.09 Familie A-aksje selges
SOLGT!

10.09 Aksje til salgs
A-aksje i Oustøen selges
SOLGT!

06.06 Aksje til salgs
ORDNET

22.05 Aksje selges
A-aksje i Oustøen Country Club selges.
SOLGT!

23.04 Ønskes kjøpt
Familie A – aksje ønskes kjøpt
ORDNET!

19.10 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B eller A aksje på Ostøen CC.
ordnet!

29.09 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B-aksje på Oustøen Country klubb.
Henvendelse: 92895612 eller christoffer@sogd.no

14.09 Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe B-aksje på Oustøen Country klubb.
A-aksje er også interessant.
Henvendelse: 97757007 eller tdalstoe@hotmail.com

22.08 Til salgs
A-aksje sælges til højestbydende.
ORDNET

08.05 Til salgs
Famileaksje / A aksje vurderes solgt.
SOLGT!

31.03 Til salgs
B-andel selges
SOLGT!

03.03 Til salgs
A-Aksje i Oustøen CC selges
Solgt!

17.09 Ønskes kjøpt
ORDNET

Her finner du oppdatert informasjon om aksjer til salgs: golfsiden.com

2019-05-10

tjoccno

© 2019 - Opphavsrett: occ.no

Lukk