Praktiske opplysninger

Kontaktliste

Pro: walterpro@occ.no
+47 94 14 90 20

Ferge: ferge@occ.no
+47 46 94 19 40

Ankomst med ferge

Vi har en daglig fergetjeneste i tillegg til reserverte båtplasser for de som kommer med privatbåter. Det er mulig å bestille tur utenom de faste rutetidene. Les mer om fergen ved å klikke på linken under.

Protjenester

Walter Pitchford har vært vår faste pro i flere år og dette er en meget populær tjeneste.