Åpningsturnering 2. mai

131 hull 8 OK

Bli med på åpningsturneringen 2. mai. Det er en uhøytidelig spilleform, med et gratis kast per hull, og en ekstra rosa ball i hver flight.

Vi gleder oss til å komme i gang med en ny sesong. Hjertelig velkommen!
Damekomitéen

2019-04-18

webmasterocc

© 2020 - Opphavsrett: occ.no

Lukk