Spilleformer

Påmelding: Ved fremmøte, der annet ikke er skrevet over.
Deltageravgift: kr. 50, betales før start.

Start: Shotgun er merket slik: SG. Øvrig startperiode mellom kl. 09.00 og kl. 11.30. Premieutdeling: ca. kl. 16.00.


Det er hyggeligst for alle parter at flest mulig er igjen på terrassen til premieutdelingen er over. Benytt anledningen til å bli kjent med nye medlemmer over et glass vin eller øl, samt en liten matbit. Dette styrker både klubbfølelsen og gjør det mulig å feire vinnerne på beste måte.Her er en beskrivelse av de ulike spilleformene:Stableford
Slagspillkonkurranse hvor det spilles om poeng på hvert hull. Spilles hullet på par + mottatte slag (brutto par), får spilleren 2 poeng. Ett slag mer gir 1 poeng og over det gis det ingen poeng. Spilles det bedre enn brutto par, får han 1 poeng i tillegg for hvert slag under.

Slagspill (slag)
Ballen skal hulles ut, uansett hvor mange slag du bruker på hullet. Brutto slag føres på scorekortet. Netto slag er etter fratrekk av handicap.

Slaggolf
Slagspillkonkurranse hvor antall slag pr. hull er begrenset. Har spilleren ikke hullet ut etter 4 slag mer enn hullets par, plukkes ballen opp og scoren noteres til par + 5.

Fourball
To spillere danner side og spiller på hver sin ball. Sidens beste score på hullet teller.

Foursome
To spillere danner side og spiller på 1 ball. De slår annenhver gang på denne og slår vekselvis ut fra tee.

Greensome
Modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra tee, og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen, slår det andre slaget osv. Deretter spiller det som i foursome. NB! I greensome skal det ikke spilles provisorisk ball fra tee.

OCC Scramble
Lagspill med 2 til 4 spillere på ett lag. Samtlige spillere på laget slår ut hver sin ball fra tee. Deretter velger de ballen de vil spille videre på og markere denne. Spillerne plasserer sin ball i valgfri rekkefølge innen 1 køllelengde, men ikke nærmere hullet, og slår sin ball. Dette gjentas til en har hullet ut. På geenen plasseres ballene på samme sted som valgte ball, og i bunker gjenskapes ballens leie før den plasseres. Alle spillere må ha minimum 3 tellende utslag.

OCC Matchplay
Etter påmelding innen 15. mai, trekkes Matchene, singlematcher, og settes opp i matchtablot. Det spilles match hull for hull til matchen er avgjort. Matchen spilles med ¾ av spillehandicap/tildelte slag på matchdagen. Sidene avtaler selv når matchen skal spilles, innen den fristen som er satt på tablotet. Dersom fristen overskrides uten tillatelse, diskes begge og neste for tur ”walkes”. Taperen av matchen fører resultatet. Det er både dame- og herreklasse. Vinnerne kan titulere seg som ”Klubbmester i match”. Vandrepremie settes opp og de 4 beste i hver klasse premieres. Startkontingent som andre turneringer.