Nye droppesoner på hull 9 og hull 14
For å hjelpe med spilletempoet har vi introdusert to nye droppesoner på banen. En på hull 9 og en på hull 14. Droppesonene vil gi deg et femte alternativ for hvordan du kan spille videre fra. Regel 17 – Straffeområder Når det er kjent eller så godt som sikkert at din ball er i et rødt straffeområde og du ønsker å ta fritak, har du nå fem alternativer, fire med ett straffeslag. Du kan… 1. Spille ballen som den ligger. 2. Ta slag-og-lengde fritak ved å spille en ball fra der det forrige slaget ble slått fra. 3. Ta fritak i flagglinjen ved å droppe en ball utenfor straffeområdet, ved å holde punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til straffeområde mellom hullet og punktet hvor ballen droppes. 4. Ta sideveis fritak. Referansepunktet for å ta fritak er punktet (X) der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til straffeområde og en ball må droppes i og spilles fra en to køllelengders fritaksområdet, som ikke er nærmere hullet enn punkt X. 5. Ta fritak i droppesonen. Usikker på hvordan du skal gå frem når ballen din ligger i en straffesone? Les regelene HER…
Hull 9 – venstre, front av green Hull 14 – venstre for dammen