Klubbturneringer og sosiale aktiviteter 2018

Pyntet til fest telt på hull 1

Sommerfest
Klubben arrangerte på nytt sommerfest med turnering, middag på 1. tee, band med levende musikk og dans på terrassen. Dette ble igjen en stor suksess med høy deltakelse og god stemning. Klubben fortsetter med denne tradisjonen, og datoen for 2019 er satt til lørdag 15. juni. Styret synes det er spesielt hyggelig at flere generasjoner deltar.

Turneringer
Det ble i 2018 arrangert 9 klubbturneringer, med svært god deltakelse og oppslutning. De to første turneringene ble avlyst da greenene ikke åpnet før 1. juni. Shot-gun turneringene er et viktig bidrag til å skape godt sosialt miljø i klubben. Selv om de er populære har vi plass til flere deltagere.

Tirsdagsklubben
sikret god aktivitet på banen og på kjøkkenet gjennom hele sesongen. Under Knut Bachkes entusiastiske ledelse møtes medlemmene i Tirsdagsklubben til skarpe dueller og mye sosial hygge.

Damedagen
er godt organisert under Rita Eks ledelse, og er et meget populært innslag i klubbens sportslige og sosiale hverdag. Styret takker “Torsdagsdamene” for deres engasjement og miljøskapende bidrag.

2019-04-02

catherinelemarechal