Damedagen 070520

3

Hei,

I flott vær kunne 18 glade damer starte sesongen. Det ble en fin åpning med 11 hull. Vi måtte holde avstand og noen ventet litt på fergen, men alt fungerte bra.

  1. Ann Mari 22 poeng
  2. Inger U 19 poeng
  3. Anne Grethe  18 poeng

Alle fikk Ritas syltetøy i premie.

Da kan vi glede oss til neste torsdag, da blir det Ladies Cup og Stableford spill.

Årets kontingent kroner 350.- kan betales til OCC Damedag konto 1503.60.12606

Med beste hilsen Damekomiteen
Rita, Sidsel og Randi

 

2020-05-08

catherinelemarechal