Bruk medlems gjestebillettene
Har du kjøpt medlems gjestebillett under forhåndssalget? Siden billettene ikke kan overføres til neste sesong eller refunderes, oppfordrer vi til å sette av tid og ta med en gjest på banen. Husk! Et medlem kan ha med inntil tre (3) gjestespillere per dag. Det stilles ferdighetskrav til gjestespillere på maks handicap 36,0.