Banestatus


Åpen


Kommende uker
Onsdag 29. juni Onsdagsdamene fra 14:00
Torsdag 30. juni Damedagen fra 10.45-11.45
Torsdagsgolfen fra 14:00
Lørdag 2. juli Members Only frem til 12:00
Søndag 3. juli Members Only frem til 12:00
Tirsdag 5. juli Tirsdagsklubben fra 11.00
Torsdag 7. juli Damedagen fra 10.45-11.45
Lørdag 9. juli Member-Guest turnering shotgun start 10:30
Søndag 10. juli Members Only frem til 12:00
Tirsdag 12. juli Tirsdagsklubben fra 11.00
Onsdag 13. juli Onsdagsdamene fra 14:00
Torsdag 14. juli Damedagen fra 10.45-11.45
Torsdagsgolfen fra 14:00

wave2