Banerapport 04.05.23

Banerapport 4 mai Det er ikke til å legge skjul på at den lange vinteren 2022/23 har satt sitt preg på banen vår. Tykke isforhold over mange områder på banen har tæret på enkelte områder og den ekstremt kalde våren vi går gjennom, har heller ikke hjulpet oss på noen måte. Vi forventer at de høyere temperaturer som i løpet av de neste dager vil hjelpe godt i reparasjonsprosessen. Som nevnt tidligere har vi sådd nesten alle områder av banen og gjort alt grunnarbeidet for å få banen tilbake i bra stand. Gjennomsnittlige jordtemperaturer har variert mellom 3-5 grader, som dessverre ikke er nok til å få spiringen i gang. I tillegg, er temperaturen på vannet i vanningsanlegget lavere enn normalt for denne tiden av året, som også har en negativ effekt på jordtemperaturer! Jordtemperaturen må stige til minst 9 grader for at ting skal skje og vekstdukene er tilbake på alle greenene for å få spiringsprosessen i gang. Vår plan fremover er å fokusere på; – vedlikehold av vanningsanlegget – gjenoppbygging av veien – gjødsling – dressing, klipping og rulling av greenene Vi vil basere våre beslutninger fremover på hva vi føler best for sesongen som en helhet og ikke bare se kortsiktig. Vi tror dette er den beste strategien fremover og ønsker å ta vare på og pleie banen tilbake til der den skal være og forholdene blir best mulig for alle. Vi ser ikke for oss en åpning av banen i nær fremtid, men når de høye temperaturene setter inn er vår erfaring at mye kan skje raskt. Derek Crawford Daglig leder

2023-05-08

derekrcrawford