Årsmøtet avholdes 10 mars

Kjære medlemmer,

Årsmøtet vil bli avholdt 10 mars, innkalling til årsmøtet har blitt sendt ut på mail.
Vi minner om at frist for å melde seg på årsmøtet er mandag 1 mars.

Møtet vil bli avholdt elektronisk med Zoom som plattform
(Veiledning er inntatt som vedlegg til denne innkalling)

Velkomne!

2021-02-26

mariellesamuelsson