Årsmøte gjennomført

Kjære medlemmer.

Årsmøtet ble gjennomført forrige onsdag med god deltakelse. I det ruskete været stilte 55 medlemmer opp, og engasjementet under møtet var godt. Protokollene er vedlagt.

Før styrets beretning og regnskap, holdt Styrets leder Christian Syverstad en presentasjon hvor han gikk gjennom styrets arbeid og hva som var planene for 2020. Det hadde kommet flere innspill før årsmøtet som styret har behandlet og som er under behandling.

I 2020 vil det bli særskilt fokus på flyt i banespillet, samt håndhevelse av klubbens regler for utslag for ikke-medlemmer samt orden og oppførsel i og rundt klubbhuset. Starter- og Marshallordning vil bli innført i helger og på forventet travle dager, og våre regler knyttet til bl.a. hunder og antrekk på terrasse vil bli fulgt opp på en helt annen måte.

Da klubben er i vekst er det et stort ønske fra medlemmene om at vi prioriterer medlemmene fremfor ekstern aktivitet. Dette er noe styret og administrasjonen tar på alvor.

Under presentasjonen og behandling av styrets beretning kom det også flere innspill fra salen som vil bli fulgt opp i tiden fremover.

Beretning, regnskap, kontingenter og budsjett ble godkjent. Styrets forslag om å øke aldergrensen for å være familiemedlem til 39 år ble vedtatt mot en stemme.

WHS – World Handicap system:

Vi anbefaler at alle runder registreres i Golfbox. Klubben har ikke ressurser til å følge opp dette på en tilfredsstillende måte, det vil føre til at dere får to handicap. Klubben kommer til å utstede de gamle kortene for føring av runder, for de som ikke er så aktive.

For spill på andre baner og for registrering i Golfbox, samt av forsikringsmessige hensyn, anbefaler vi at alle melder seg inn i en golfklubb som er tilknyttet Norges Golfforbund. Mulighetene her er mange, til en rimelig kostnad, og OCC har ingen preferanser på hvor man bør melde seg inn.

Faktura for kontingent er på vei denne uken. Denne kommer på mail fra erling@regnskaphansen.no og headingen forteller at er det kontingent fra OCC 2020. Vi har nå inngått avtale med Visma, så inndrivningen blir foretatt fra disse om det ikke betales på forfall.

Om det er noe feil med faktura så må vi få melding om dette så snart som mulig.

Vinteren har vært uvanlig mild, men også våt. Det fører til noen andre utfordringer slik som soppangrep som må behandles. Det er ingen is og knapt tele i bakken, slik at alt tyder på gode forhold når vi åpner 2. mai. Vi holder denne dato enn så lenge, da vi ikke vet hvordan resten av vinter og vår blir, men vi er optimistiske og kommer tilbake med mer informasjon så fort vi ser hvordan dette utvikler seg.

2020-03-17

catherinelemarechal