Årsmøte onsdag 4. mars

Årsmøte 2020 avholdes på OCC onsdag 4. mars kl. 1830.

Ferge vil gå fra Bruksveien fra kl. 1800.
Innkalling sendes medlemmene pr mail innen 19. februar.

2020-01-14

tjoccno

© 2019 - Opphavsrett: occ.no

Lukk