Årsmøte i IO og OCC 28. februar 2019

Terrassen med mennesker
Årsmøtet fant sted på Oustøen torsdag 28. februar kl. 18.30. Av saker til behandling var regnskap, budsjett, kontingenter, valg og tre innkomne saker. Regnskapet er gjort opp med kr. 776.000, – i overskudd. I budsjettet er det lagt opp til normalår, uten store endringer, men justert noe i forhold til det fantastiske været i 2018. Innmeldingsavgiftene foreslås opp med kr. 10.000,-, i sammenheng med etterspørsel på andeler og stor verdiøkning på andelene i 2018. Hele styret er foreslått gjenvalgt.

2022-05-20

catherinelemarechal