Årsmøte 100321

Crew

Årsmøtet ble avholdt digitalt denne gangen. Takk for alle innspill, og for god deltakelse.

Vi benytter anledningen til å ønske velkommen inn i styret våre tre nye medlemmer: Anders Edbo, styreleder, Marianne Aamodt, styremedlem og Paul Lorck-Olafsen styremedlem.

Vi ser frem til å treffes igjen fysisk ute på Oustøen til en ny sesong. I mellomtiden ønsker vi dere alle en fin avslutning på vinteren.
Hilsen styret ved Christian, Morten, Anne, Sondre, Peder og Catherine

 

Christian, Sondre og Catherine takker for seg og ønsker det nye styret lykke til!

 

2021-03-14

catherinelemarechal