Fat Trout Cup og sommerfest

Det var hyggelig å registrere stort oppmøte på klubbens sommerfest og turnering. 72 spillere stilte opp på turneringen, og vi var 63 stk til bords på kvelden.

Turneringen ble vunnet av Erik Hornæss, på lik score som Trond Syverstad.

RESULTATER


Etter middagen spilte COVERBAND opp til dans som varte til over midnatt. Stemningen var svæfrt god, og vi gleder oss allerede til neste års arrangement.

Additional information