Turneringer


Generell informasjon:

Påmelding: Ved fremmøte der annet ikke er skrevet over

Deltageravgift: kr. 50 betales før start

Start: Shotgun er merket slik: SG. Øvrig startperiode mellom kl. 9 og 1130

Premieutdeling: ca. kl. 1600

Det er hyggeligst for alle parter at flest mulig er igjen på terrassen til premieutdelingen er over. Benytt anledningen til å bli kjent med nye medlemmer over et glass vin el. øl samt en liten matbit. Dette styrker både klubbfølelsen og gjør det mulig å feire vinnerene på beste måte.

SPILLEFORMER

STABLEFORD:

Slagspillkonkurranse hvor det spilles om poeng
på hvert hull. Spilles hullet på par + mottatte slag
(brutto par), får spilleren 2 poeng. Ett slag mer gir
1 poeng og over det gis det ingen poeng.
Spilles det bedre enn brutto par, får han 1 poeng i
tillegg for hvert slag under.

SLAGSPILL (SLAG)

Ballen skal hulles ut, uansett hvor mange slag du
bruker på hullet. Brutto slag føres på scorekortet.
Netto slag er etter fratrekk av handicap.

SLAG - GOLF:

Slagspillkonkurranse hvor antall slag pr. hull er
begrenset. Har spilleren ikke hullet ut etter 4 slag
mer enn hullets par, plukkes ballen opp og scoren
noteres til par + 5.

FOUR – BALL:

To spillere danner side og spiller på hver
sin ball. Sidens beste score på hullet teller.
FOURSOME:
To spillere danner side og spiller på 1 ball.
De slår annenhver gang på denne og slår
vekselvis ut fra tee.

GREENSOME:

Modifisert form av foursome. Begge spillere
slår ut fra tee, og velger deretter hvilken ball
de vil spille videre. Den som ikke slo den
valgte ballen, slår det andre slaget osv.
Deretter spiller det som i foursome.
NB! I greensome skal det ikke spilles
provisorisk ball fra tee.

OCC SCRAMBLE:

Lagspill med 2 til 4 spillere på ett lag. Samtlige
spillere på laget slår ut hver sin ball fra tee.
Deretter velger de ballen de vil spille videre
på og markere denne. Spillerne plasserer sin
ball i valgfri rekkefølge innen 1 køllelengde,
men ikke nærmere hullet, og slår sin ball. Dette
gjentas til en har hullet ut. På geenen plasseres
ballene på samme sted som valgte ball, og i
bunker gjenskapes ballens leie før den plasseres.
Alle spillere må ha minimum 3 tellende
utslag.

OCC MATCHPLAY

Etter påmelding innen 15. mai, trekkes
Matchene, singlematcher, og settes opp
i matchtablot.
Det spilles match hull for hull til matchen
er avgjort. Matchen spilles med ¾ av
spillehandicap/tildelte slag på matchdagen.
Sidene avtaler selv når matchen skal spilles,
innen den fristen som er satt på tablotet.
Dersom fristen overskrides uten tillatelse,
Diskes begge, og neste for tur ”walkes”.
Taperen av matchen fører resultatet.
Dame og herreklasse. Vinnerne kan titulere
seg som ”klubbmester i match”.
Vandrepremie settes opp og de 4 beste
i hver klasse premieres.
Startkontingent som andre turneringer.

Additional information