Årsmøte gjennomført

14 minusgrader ble Årsmøtene i IO og OCC gjennomført på klubben torsdag 1. mars.


Det var 31 personer tilstede.
Formalitetene finner dere i protokollene som er sendt pr mail.

Avtroppende styreleder, Anette Mellbye, ledet oss stødig gjennom styrets beretning for 2017, som ble dokumentert med bilder på skjerm.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styrets beretning.

Regnskap og balanse ble kort oppsummert av Christian Syverstad, og bekreftet av Kontrollkomité og revisor. Dette ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Nye kontingenter ble vedtatt, og budsjett for 2018 enstemmig vedtatt.

Anette Mellbye og Fredrik Syberg ble takket av for deres innsats over flere år.
Christian Syverstad ble valgt til klubbens nye styreleder, og Catherine Lemaréchal som nestleder.Inn i styret som nye medlemmer ble Anne Koppang og Peder Steen valgt.

Det ble etter noe diskusjon vedtatt at en andelseier nå kan leie ut sin spillerett. Det vil komme mer informasjon om dette senere.


Litt midre oppmøte enn vanlig, men likevel bra da gradestokken viste minus 14.


Avtroppende styreleder, Anette Mellbye, får overrakt gave av påtroppende Christian Syverstad


Head Greenkeeper, Morten Bjørnøy, mottar klokke som takk for arbeid for OCC gjennom 25 år! Leder av banekomitéen og avtroppende nestleder i styret, Fredrik Syberg, sto for overrekkelsen.Utmelding og endring av kategori, frister

Vi minner om følgende frister

Utmelding og endring av medlemskategori må være klubben skriftlig i hende innen 31/12.

Forslag til Årsmøtene har skriftlig frist 31/12.

Revisjon av handicap er 1. februar.

Klubben er stengt.

Klubben er stengt for sesongen/året.

Fergen er ute av drift.
Klubbhuset er stengt.Administrasjon åpen 9-16.

Årsmøte 1. mars

Datoen for årsmøtet/Generalforsamling i IO og OCC er satt til torsdag 1. mars.
Foreløpig tid er kl 1815, med ferge kl 1800.
Som vanlig blir møtet i låven på øya, med middag i klubbhuset etterpå.

Sakspapirer sendes medlemmene medio februar.

Avslutningsturneringen

Da er det hele over for i år!
Etter et godt oppmøte med 40 spillere  på årets siste turnering, sier vi at det er greit å stenge etter en fin sesong på OCC.

Christian Syverstad, Morten Salvesen, Sam Juul og Wiggo Gulbransen vant klart både brutto og netto.
Bak ble det akkurat så jevnt som scramble-turningene pleier på bli.

RESULTATER

Vi takker for i år, og ser frem til ny sesong i 2018 med planlagt oppstart 28. april.


Vinnerlaget.


Christian Syverstad takket av medlemmer og ansatte for sesongen på vegne av styret.Tor og Åse Bergan fikk oppdraget med å ta ned klubbflagget.

Subcategories

Additional information