Årsmøte Oustøen CC

Det innkalles til ordinært Årsmøte/Generalforsamling torsdag 28. februar 2019.

Møtet finner sted på OCC, i låven kl. 1815.Fergen går fra Snarøya kl. 1800.

Sakspapirer sendes det enkelte medlem pr mail senest 14. februar.

Additional information