Utmelding og endring av kategori, frister

Vi minner om følgende frister

Utmelding og endring av medlemskategori må være klubben skriftlig i hende innen 31/12.

Forslag til Årsmøtene har skriftlig frist 31/12.

Revisjon av handicap er 1. februar.

Additional information