Protokoll fra Årsmøtet

Årsmøtene i Interessentskapet Oustøen og i Oustøen Country Club ble gjennomført i går.

Her finner du protokollen

Det var 46 medlemmer tilstede og god stemning under årsmøtet.


Møtet ble ledet av styrets nestleder, Fredrik Syberg.
Han gikk grundig gjennom styrets beretning for 2016, og presenterte klubbens planer og budsjett for 2017.


 Etter seks års sammenhengende styrearbeid gikk Benedikte von Krogh ut av styret etter klubbens vedtekter om funksjonstid. Hun ble behørig takket av for sin innsats, og holdt en rørende tale om hva klubben, og dens gode miljø betyr for henne.

Tidligere nestleder i styret, og leder av valgkomitéen, Hans Jacob Fredriksen, ble også takket av for sin innsats for klubben.


Som vanlig svært god stemning da stuen i hovedhuset ble fylt til middag.
 

Additional information