Årsmøte gjennomført

14 minusgrader ble Årsmøtene i IO og OCC gjennomført på klubben torsdag 1. mars.


Det var 31 personer tilstede.
Formalitetene finner dere i protokollene som er sendt pr mail.

Avtroppende styreleder, Anette Mellbye, ledet oss stødig gjennom styrets beretning for 2017, som ble dokumentert med bilder på skjerm.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styrets beretning.

Regnskap og balanse ble kort oppsummert av Christian Syverstad, og bekreftet av Kontrollkomité og revisor. Dette ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Nye kontingenter ble vedtatt, og budsjett for 2018 enstemmig vedtatt.

Anette Mellbye og Fredrik Syberg ble takket av for deres innsats over flere år.
Christian Syverstad ble valgt til klubbens nye styreleder, og Catherine Lemaréchal som nestleder.Inn i styret som nye medlemmer ble Anne Koppang og Peder Steen valgt.

Det ble etter noe diskusjon vedtatt at en andelseier nå kan leie ut sin spillerett. Det vil komme mer informasjon om dette senere.


Litt midre oppmøte enn vanlig, men likevel bra da gradestokken viste minus 14.


Avtroppende styreleder, Anette Mellbye, får overrakt gave av påtroppende Christian Syverstad


Head Greenkeeper, Morten Bjørnøy, mottar klokke som takk for arbeid for OCC gjennom 25 år! Leder av banekomitéen og avtroppende nestleder i styret, Fredrik Syberg, sto for overrekkelsen.Oustøen Country Club søker greenkeeper

OCC søker greenkeeper med utdannelse og erfaring til å styrke vårt bane-team.

OCC har tre faste stillinger på banen, og ytterligere 5 sommerhjelper.
Vi tilbyr lønn etter avtale og hybel på øya ved behov.

Søknadsfris 1. februar

Søknad sendes This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Head Greenkeeper Morten Bjørnøy kan også nås på tlf 905 86 055.


Årsmøte 1. mars

Datoen for årsmøtet/Generalforsamling i IO og OCC er satt til torsdag 1. mars.
Foreløpig tid er kl 1815, med ferge kl 1800.
Som vanlig blir møtet i låven på øya, med middag i klubbhuset etterpå.

Sakspapirer sendes medlemmene medio februar.

Utmelding og endring av kategori, frister

Vi minner om følgende frister

Utmelding og endring av medlemskategori må være klubben skriftlig i hende innen 31/12.

Forslag til Årsmøtene har skriftlig frist 31/12.

Revisjon av handicap er 1. februar.

Klubben er stengt.

Klubben er stengt for sesongen/året.

Fergen er ute av drift.
Klubbhuset er stengt.Administrasjon åpen 9-16.

Subcategories

Additional information