Medlemskap

BROSJYRE MEDLEMSSKAP

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel. Dette kjøpes i andrehåndsmarkedet.

Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben da de også ofte vet om noen selgere av andeler.

Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har?
Dette styres helt og holdent av markedet, og er mellom kjøper og selger.

A-andel; kan flere medlemmer på andelen; ektepar + barn inntil 29 år.
B-andel; kun et medlem - forpliktelse til å ha betalende medlem på andelen.

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.

Innmeldingsavgift kr 30.000,-.
Innmeldingsavgift ektefelle kr 10.000,-.
Innmeldingsavgidt barn 5.000,-.

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henvser til vedtekter for IO og OCC, herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC.

Årskontingenter 2018:
Aktivt medlem        : 12.500,-.
Passivt medlem      :   7.750,-.
Junior medlem       :   3.400,-.

Aktive medlemmer betaler i tillegg kr 1.500,- i restaurantforskudd.

Alle som har spørsmål som er av interesse for klubbens medlemmer kan sende inn spørsmål som vi tar inn her.
Send mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Siden oppdatert 2.03.2018
TJ

Additional information