Formannens ord

Informasjon fra styret - våren 2016

Kjære medlemmer,

Sesongen 2016 er i gang og vil gleder oss til gode dager på banen og terrassen. 

Banen har hatt en bra overvintring og at forholdene er gode til å være slutten av april. Vi er minst like tidlig ute som i fjor. 

Arbeidene med drenering og strømkabel over hull 2 og 3, samt tvers over og langs hull 7 vil prege spillet i den første perioden av sesongen med noe Grunn Under Reparasjon («GUR») på disse hullene. Dette prosjektet er bra for banen og klubben. Vi får betydelig bedre drenering, økt strømforsyning samt at banen blir enda penere når alle strømstolper på klubbens område blir fjernet. Dette påvirker særlig opplevelsen på hull 8 og 9. Styret følger prosjektet tett. Staben arbeider for at banen raskest mulig skal kunne spilles uten GUR. 

Oppmøtet på dugnaden lørdag var nesten på nivå med rekorden i 2015. Det var utrolig hyggelig å se så mange medlemmer, både «gamle» og nye. Lørdag var en herlig start på sesongen med dugnad, lunsj, spill og premieutdeling. Alt så ut til å følge opp der vi slapp i fjor. 

Klubbhuset er klart til bruk under ledelse av Jan og hans kjøkkensjef Joakim og hovmester Daniel. De har med seg en god blanding av kjente og nye ansikter både på kjøkken og blant servitørene. 

Klubben fortsetter også driften av Smia med tilhørende gildehall nede ved bryggen. Dette er et unikt produkt vi anbefaler dere å bruke både privat og i forretningssammenheng. Der vil vi kunne tilby våre medlemmer å feire sine jubileer, ha selskaper, møter, seminarer. Smia bidrar til at OCC fortsatt kan tilby ansatte i klubbhuset lengre kontrakter som sikrer kontinuitet, og gi meningsfylte arbeidsoppgaver hele året. Kontakt administrasjonen for detaljer rundt dette. 

Klubben kjøpte ny ferge i fjor, og denne settes nå i full drift. Vi kan nå doble kapasiteten på avgangene, og også hente (fortrinnsvis grupper) på Lysaker og i Oslo. Styret er opptatt av at adkomsten til øya skal være smidig og fleksibel. Med litt planlegging og kommunikasjon er det ikke vanskeligere å ta en tur til OCC enn det er til hvilken som helst annen golfbane. Vi håper medlemmene benytter kapasiteten MS Oustøen kan tilby, med stort sett den samme bemanningen som i fjor. Vi fortsetter med transport til fastlandet kl. 19 og 21. 

OCC fylte 50 år i 2015, og hadde et flott jubileum med mer enn 100 medlemmer til stede for turnering, middag og fest med dans. Vi har lenge hatt en tradisjon med en årlig klubbfest. Vi har bestemt at den årlige klubbfesten blir med de samme rammer og band som 50 års jubileet. Årets klubbfest blir lørdag 11. juni 2016.  Styret håper på minst like god deltakelse i år, og ikke minst at medlemmer fra alle generasjoner deltar både på turneringen om formiddagen og middagen om kvelden. 

Styret er opptatt av at OCC skal være et sted hvor vi skal spille golf, spise og drikke godt og forøvrig ha det hyggelig og morsomt.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å markedsføre klubben overfor sine venner. Vi fortsetter derfor vår vervekampanje, der de som verver et nytt medlem får en gratis overnatting på klubbhuset og to greenfeebiller. Vi oppfordrer også alle til å gjøre en innsats for å bli kjent med nye medlemmer i 2016.


Walter Pitchford ble i fjor tilknyttet klubben som pro. Dette var et vellykket samarbeid for begge parter, og det gleder oss at han kommer tilbake for å drive trening og instruksjon også i år.

Dette er helt klart med på å løfte produktet OCC, og vi anbefaler å bruke Walter for å få egen utvikling og mer glede av golfen. 

Vi håper mange medlemmer vil bruke OCC aktivt i 2016. Vi har et fleksibelt team som ønsker å gi oss en god opplevelse på OCC. Ta med familie, venner og forbindelser- bruk banen og klubbhuset.

Velkommen til OCC i 2016.


Med vennlig hilsen

Anette Mellbye

 Styreleder OCC


Styreleder OCC
 


Additional information