Åpningsturnering avlyst

Kjære medlemmer.

Vi har nå åpnet 11 hull for spill. Hull 1 t.o.m. 8 og hull 10 t.o.m. 12 spilles mot vintergreener.

Det må dessverre bli slik inntil videre, da greenene fremdeles er under utvikling.

De siste dagenes god-vær har gitt spiring og det gror bra. Det vi venter på at de skal vokse seg tette og tåle belastningen av spill.

Vi tør enda ikke anslå når dette blir, og vi må bare ha tålmodighet.

Åpningsturneringen er derfor avlyst. Sportslig sett er det lite hensiktsmessig å arrangere konkurranse på slike forhold.

 


Additional information