Etiketteregler

Lokale regler

Baller med to, tre og fire personer har fortrinnsrett på banen.
Spillere som går alene har ingen rettigheter.
Hvis en ball ikke holder sin plass, for eksempel leter etter en ball, skal neste ball uoppfordret slippes igjennom.
Golftraller skal ikke trekkes over greener, teesteder eller mellom green og bunker. Når hullet er ferdigstilt, gå videre til neste hull. Scorekort føres på neste tee. Ved stopp ved klubbhuset, mister man sin plass på banen. Følges ovennevnte regler, får alle en hyggelig runde. Legg tilbake oppslått torv. Reparer nedslagsmerker på greenene. Rak etter deg i bunkere og legg riven i bunkeren i spilleretning.

Antrekk:


Antrekket skal være helt, rent og pent. T-skjorte med krage er påbudt. 
Badeshorts, treningstøy og singlet er selvfølgelig ikke tillatt.
Benytt badehuset på bryggen.

Mobiltelefon:


OCC praktiserer mobilvett. Telefonen skal til enhver tid være lydløs.
Dvs at din bruk av mobiltelefon skjer under betingelser av at ingen påvirkes av dette, eller sinker spillet.


Hunder:


Tillatt på banen på hverdager, kun i bånd
Ikke tillatt i klubbhusområdet.

Additional information